25.01.2017

Gastro Catering mot et grønnere og økologisk skifte

Store endringer i klimaet og debatten om global oppvarming er et tema som engasjerer de fleste. Fokuset på økologi og bærekraft er overskrifter som har preget nyhetsbildet de siste årene, spesielt innenfor matindustrien.

Mange butikker, restauranter og cafeer har fått en større andel og bredere utvalg av økologiske varer, men vi er fortsatt et godt stykke unna målsetningen ift totalbruken av økologiske matvarer. Det er nok mange årsaker til at utviklingen har gått tregere enn politikerene har ønsket, men den aller største årsaken er nok prisnivået på økologiske varer vs. konvensjonelle varer. Omleggingen til økologisk jordbruk tar tid og avlingene er begrenset for norske bønder. Det norske jordbruket har en forholdsvis kort sesong ift andre europeiske land, og importen av varer er stor. Prisdifferansen på norske økologiske grønnsaker er mye mindre målt mot norske konvensjonelle grønnsaker, men når den norske sesongen er over, øker importen og prisene. Tollsatsen er ekstra høy i perioden hvor det finnes konvensjonelle varer på markedet og prisen blir ofte uforholdsmessig høy for forbruker og produsent.

Nok om politikk og over til hva Gastro Catering kan gjøre for å være en bidragsyter til et bedre klima og bærekraftig utvikling…..

Selv om vi bruker en god del økologiske råvarer i dag er ikke dette nok. Det er mange måter man kan bidra på, men den viktigste jobben vi kan gjøre er å øke andelen av økologiske varer i våre menyer.

 

Gastro Catering har satt som mål at minimum 15% av all servering skal bestå av økologiske råvarer innen 2019.

Ved å inngå gode innkjøpsavtaler og være dedikert til innkjøp og menyplanlegging, vil det være mulig å nå denne målsetningen. Forhåpentligvis vil flere aktører innenfor bransjen følge etter og dermed skape en større etterspørsel i markedet, noe som vil føre til høyere volum og lavere priser på sikt.

Vår forretningsidé har alltid vært å benytte en høy andel av grønnsaker i våre menyer. Grønnsaker gir et ernæringsmessig balansert måltid, smaker veldig godt og gir et godt visuelt uttrykk! Dette har til nå vært en stor suksess for oss og vi kommer til å fortsette med dette i årene som kommer både for miljøet og smaken.

Ønsker alle et grønt og godt 2017!